Δέσποινα Κολιοβέτα

Η Δέσποινα Κολιοβέτα, χρηματίζει για δεύτερη φορά ως Β’ Αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρμοδιότητα ελέγχου και οργάνωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Εύβοιας του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απτή ένδειξη της εγνωσμένης, πολυδιάστατης και πολύχρονης προσφοράς της σε αυτό.

Είναι Ιατρος – Πνευμονολόγος, που ιδιωτεύει στην περιοχή του Βαθέως Αυλίδος, με σημαντική εθελοντική και κοινωνική προσφορά τόσο στον τομέα της υγειονομικής υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των προσφυγικών πληθυσμών, όσο και σε επίπεδο δράσης στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προοδευτικές τοπικές και περιφερειακές κοινωνικό-πολιτικές συλλογικότητες.