Σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-15 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, του απολογισμού των ΝΠΔΔ, υποβάλλουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες της πορείας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Π/Υ οικ. έτους 2022 από 01-01-2022 έως 28-02-2022 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα.

Στους παρακάτω συνδέσμους ακολουθεί ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2022.

  1. Απολογισμός εσόδων έως και 28-02-2022
  2. Απολογισμός εξόδων έως και 28-02-2022

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας