Έκδοση προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα της υπηρεσία μας και το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου2022  έως Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η υπ’ αρίθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας