Η 3η Δεκεμβρίου αποτελεί ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία. Το Δεκέμβριο του 1992 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την υιοθέτηση του Προγράμματος Δράσης για τα ΑΜΕΑ καθιέρωσε τη μέρα αυτή ως την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Ημέρα η οποία, συνδέεται με την υιοθέτηση του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο και οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007.

Η ημέρα αυτή επισημαίνει το πόσο σημαντικό και αναγκαίο είναι τα κράτη, οι οργανισμοί, οι οργανώσεις και εν γένει οι κοινωνίες να εστιάζουν με συνεπή τρόπο την προσοχή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την επένδυση στις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Η παραπάνω αναγκαιότητα επιβάλλει την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συνακόλουθη θεσμοθέτηση τους, ώστε να εμπεδωθεί ως κοινή αντίληψη τα όσα επιτάσσει η συνυπογραφείσα Σύμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει ήδη ορατές συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αποφάσεις και λοιπές κανονιστικές πράξεις, οι οποίες και φιλοδοξούν να δώσουν μεγαλύτερο περιεχόμενο στις παραπάνω στοχεύσεις. Ενδεικτικά, ο Ν.4488/2017 με τον οποίο ενισχύεται η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, ο Ν.4512/2018 με τον οποίο ετέθη σε λειτουργία πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών, η θεσμοθέτηση του Ε.Π.Π.Α. (Ενιαίος Πίνακας Ποσοστών Αναπηρίας) και η ένταξη – αναγνώριση 145 μη αναστρέψιμων παθήσεων, η κατάργηση των 46 ευρώ για όσους προσέρχονται για πρώτη φορά στα ΚΕΠΑ, η αριθ. 38839/838/22-08-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση που προάγει και παρέχει επιπλέον κίνητρα για την ένταση της ένταξης μεταξύ άλλων και του αναπηρικού κόσμου στην αγορά εργασίας και η αριθ. 60135/1579/15-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που προϋποθέτει την οικονομική αιμοδότηση φορέων με ποσό 15.000.000,00 ευρώ για μεταξύ άλλων ανάπτυξη δομών φιλοξενίας.

Συμπερασματικά, η εμβάθυνση στη διαδικασία υποστήριξης της ισότιμης άσκησης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων συνεχίζεται με πολύπλευρο τρόπο. Στη βάση της περαιτέρω ενίσχυσης με το αναγκαίο ανθρώπινο κεφάλαιο, την προσπάθεια αναβάθμισης υποδομών, αλλά και την υποβολή ενδελεχώς επεξεργασμένων προτάσεων. Προτάσεις προς θεσμοθέτηση, με σαφές ουμανιστικό πρόσημο και χαρακτηριζόμενες από την αναγκαία εξωστρέφεια και την αλλαγή νοοτροπίας η οποία και θα διαπνέει στο μέλλον τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης κοινωνικών πολιτικών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας