Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1888/21-10-2021 προκήρυξης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού στο Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1888/21-10-2021 προκήρυξης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αναρτώνται σήμερα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ.1888/21-10-2021 προκήρυξης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΣΕ πίνακες κατάταξης, έχουν υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τους οριστικούς πίνακες παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠΠΣΕ στα τηλέφωνα : 22313 51114 & 22313 51110.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

101 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

102 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

104 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας