ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1888/21-10-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Κ.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναρτώνται σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1888/21-10-2021 προκήρυξης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κατά των πινάκων, δύναται να υποβληθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά, ένσταση στην υπηρεσία του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τους υποψηφίους, μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία 3 εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς τους.

Στο πλαίσιο της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αναρτημένοι πίνακες στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΣΕ έχουν υποστεί επεξεργασία μη ταυτοποίησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες σχετικά με τους προσωρινούς πίνακες παρέχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα τηλ. 22313 51114 και 22313 51110

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

101 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

102, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

104, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

104, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

105, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας