Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γεωργίου Σταμάτη, η οποία εκδόθηκε στις 11-09-2019 (αριθ. πρωτ. 36991/8059), εγκρίνεται η δέσμευση πιστώσεων ύψους 935.000,00 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «Παπάφειο» Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, μέρος των οποίων θα κατευθυνθούν και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, από το 2017 και έπειτα το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αιτείται και λαμβάνει αδιαλείπτως τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατ’ επέκταση τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων. Αναλυτικότερα, με την αριθ. Δ24/α/ΓΠ/35881/852/28-7-2017 Απόφαση, εγκρίθηκε για λογαριασμό του πίστωση ύψους 90.000,00 ευρώ. Με την αριθ. πρωτ. Δ11/32471/1055/22-06-2018 Απόφαση, εγκρίθηκε αυξημένη πίστωση ύψους 225.000,00 ευρώ, ενώ με την αριθ. πρωτ. Δ11/οικ. 54510/2314/18-10-2018 Απόφαση, εγκρίθηκαν επιπρόσθετα 25.000,00 ευρώ. Τέλος, νωρίτερα το 2019, με την αριθ. πρωτ. Δ12α/25807/625/27-06-2019 εγκρίθηκαν πιστώσεις της τάξεως των 225.000,00 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας