Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες που αντιμετωπίζει η χώρα,  προχωρά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμερώπιση των αναγκών από τη εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, όπως Νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και άλλες κατηγορίες βοηθητικού και υγειονομικού προσωπικού.

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προβλέπονται προσλήψεις συνολικά 16 θέσεων σε διάφορες ειδικότητες. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Προσλήψεις_ΠΡΟΝΟΙΑ_FINAL 15.03.2020 ο πίνακας θέσεων για το κέντρο μας  είναι ο παρακάτω:

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (5 ΘΕΣΕΙΣ)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ  (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (3 ΘΕΣΕΙΣ)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (1 ΘΕΣΗ)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω e-mail και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες το ταχύτερο δυνατό.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρωτικής εκπαίδευσης,  λυκείου, ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση, οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης (π.χ. δεν έχουν καταδικαστεί σε κακούργημα) και να υποβάλλουν την αίτηση εντός προθεσμίας. Το επικουρικό προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και η οποία λήγει στις 30.09.2020.

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας