ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ στα Παραρτήματα ΑΜΕΑ Εύβοιας και ΑΜΕΑ Φθιώτιδας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έκδοση Προκήρυξης για την πρόσληψη υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. στα Παραρτήματα ΑΜΕΑ Εύβοιας και ΑΜΕΑ Φθιώτιδας του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών), σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4765/2021(Α’6), αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου / ειδικότητας, του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από 22/10/2021 έως και 29/10/2021

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται στα τηλέφωνα 22313 51114 (κ. Μελέτη Παρ.) και 22313 51110 (κ. Μπούρα Αικατερίνη)

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας