Στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.anynet.gr αναρτήθηκε το εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για υποψηφίους αναδόχους & θετούς γονείς. Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε σε συνέχεια της αριθ. 4489/11.10.2018 Υπουργικής Απόφασης, όπου τίθενται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων και απευθύνεται στους εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των υποψηφίων γονέων. Πρόκειται για προγράμματα που παρέχονται δωρεάν και η επιτυχής παρακολούθησή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων ή Θετών Γονέων στο πλαίσιο του νέου Νόμου 4538/2018.

Συγκεκριμένα οι ενότητες ορίζονται ως εξής:

 • Εισαγωγή
 • Θεματική Ενότητα Α: Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών. Διαδικαστικά και νομικά θέματα.
 • Θεματική Ενότητα Β.1: Προσδοκίες αναδόχων γονέων. Οι βασικές ανάγκες των παιδιών για την ανάπτυξή τους. Στάδια σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών. Προσαρμογή στη σχέση και ανάπτυξη ψυχικού δεσμού με το παιδί. Αποδοχή της διαφορετικότητας.
 • Θεματική Ενότητα Β.2: Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες. Στάσεις, αντιλήψεις σε σχέση με το θεσμό της υιοθεσίας και την ανατροφή των παιδιών.
 • Θεματική Ενότητα Γ.1: Οι αντιξοότητες στη ζωή της οικογένειας και οι επιπτώσεις τους. Ζητήματα παραμέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού. Αποτυπώσεις επώδυνων εμπειριών και μετά-τραυματικού άγχους στη συμπεριφορά των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες. Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.
 • Θεματική Ενότητα Γ.2: Ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών προς υιοθεσία. Οι αντιξοότητες στη ζωή της φυσικής οικογένειας και οι επιπτώσεις τους για γονείς και παιδιά. Μηχανισμοί προστασίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.
 • Θεματική Ενότητα Δ.1: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες, ιδίως υγείας, αναπηρίας, εμπειρίας κακοποίησης, παραβατικότητας κ.λ.π.. Διαπολιτισμικά ζητήματα ως προς την αναδοχή.
 • Θεματική Ενότητα Δ.2: Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες στην υγεία, αναπηρία, με εμπειρία κακοποίησης κ.λπ. Διαπολιτισμικά ζητήματα ως προς την υιοθεσία.
 • Θεματική Ενότητα Ε.1: Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας παιδιού και ανάδοχων γονέων με την οικογένεια προέλευσης του. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ανάδοχης οικογένειας.
 • Θεματική Ενότητα Ε.2: Το δικαίωμα του θετού παιδιού στην ενημέρωση για την προέλευση του και την υιοθεσία. Ζητήματα ταυτότητας στην υιοθεσία. Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μετά την υιοθεσία.
 • Θεματική Ενότητα ΣΤ: Κατανόηση του γονεϊκού ρόλου και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στο οικογενειακό περιβάλλον και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τα μέλη της οικογένειας. Η προοπτική της σχέσης του παιδιού με την ανάδοχη οικογένεια. Η υποστήριξη της ανάδοχης οικογένειας από τον φορέα εποπτείας και το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Αξιολόγηση – Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συμμετεχόντων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Εισάγετε το όνομά σας